Lege oharra

WEBGUNEAREN TITULARRAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK

Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan ezarritako informazio-betebeharra betetzeko, Euskal Herriko Karlista Alderdiak, eka.partidocarlista.org webgunearen titularra den aldetik (helbidea: Zabaleta kalea, 42-solairuartea, 20002 Donostia-San Sebastián-Gipuzkoa, posta elektronikoko helbidea: eka@partidocarlista.org, informazio hau jakinarazten dizue, eta orri hau erabiltzeko baldintzak, erantzukizun-mugak eta eka.partidocarlista.org domeinuaren izenpean argitaratzen den webgunearen erabiltzaileek beren gain hartzen dituzten eta errespetatzeko konpromisoa hartzen duten betebeharrak arautzen ditu.

ERABILERA BALDINTZAK

eka.partidocarlista.org erabiltzeak partidocarlista.org-en Erabiltzaile izaera ematen du, pertsona fisikoa edo juridikoa izan, eta nahitaez dakar Lege Oharrean jasotako klausula eta baldintza orokor guztiak osorik eta inolako erreserbarik gabe onartzea. Erabiltzailea ez badago ados Lege Ohar honen klausula eta erabilera-baldintzekin, ez du partidocarlista.com erabiliko. Lege-ohar hau aldatu eta eguneratu egin behar da; beraz, Euskal Herriko Karlista Alderdiak argitaratutako bertsioa desberdina izan daiteke Erabiltzailea Atarira sartzen den une bakoitzean. Beraz, erabiltzaileak eka.partidocarlista.org helbidera sartzen den guztietan irakurri behar du lege-oharra.

eka.partidocarlista.org webgunearen bidez, Euskal Herriko Karlista Alderdiak(E.K.A.) Euskal Herriko Alderdi Karlistak edo baimendutako hirugarrenek Internet bidez argitaratutako hainbat eduki eskuratzeko eta erabiltzeko aukera ematen dio erabiltzaileari.

Erabiltzaileak eka.partidocarlista.org eta Edukiak indarrean dagoen legediaren, Lege Oharraren eta legezko ohar honen bidez edo eka.partidocarlista.org osatzen duten Edukien barruan beste edozein lekutan (hau da, oro har onartutako bizikidetza-arauen, moralaren eta ohitura onen arabera) jakinarazteko betebeharra eta konpromisoa hartzen du. Horretarako, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du EZ duela erabiliko edozein eduki legez kontrako helburuekin edo ondorioekin, legezko abisuan edo indarreko legedian galarazita badaude, hirugarrenen eskubide eta interesak kaltetzen badituzte, edo, edozein modutan, Edukiak, ekipo informatikoak, dokumentuak, artxiboak eta Euskal Herriko Karlista Alderdiak, beste ERABILTZAILE batek edo Interneteko edozein erabiltzailek (hardwarea eta softwarea) bere edo kontrataturiko edozein ekipo informatikotan biltegiratutako edukiak, dokumentuak, fitxategiak eta era guztietako edukiak modu normalean erabiltzea kaltetu, deuseztatu, gainkargatu, hondatu edo eragotzi badezakete.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du eka.partidocarlista.org webgunean jasotako edozein material ez transmititzeko, zabaltzeko edo hirugarrenen eskura ez jartzeko, hala nola, informazioak, testuak, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu eta/edo irudi fitxategiak, argazkiak, grabazioak, softwarea, logotipoak, markak, ikonoak, teknologia, argazkiak, softwarea, estekak, diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak, edo eka.partidocarlista.org webgunearen erabiltzaile gisa eskura dezakeen beste edozein material, baina zerrenda horrek ez du izaera mugatzailerik. Halaber, horrekin guztiarekin bat etorriz, erabiltzaileak ezin izango du:

  • Edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, eskuragarri jartzea edo beste edozein modutan komunikatzea jendaurrean, eraldatzea edo aldatzea, baldin eta Euskal Herriko Karlista Alderdiaren baimen idatzi eta esplizitua ez badago, alderdi hori baita dagozkion eskubideen titularra, edo hori legez baimenduta ez badago.
  • Euskal Herriko Karlista Alderdiaren edo bere titularren eskubideen erreserbari, hatz-markei eta/edo identifikatzaile digitalei, ur-markei edo hura ezagutzeko ezarritako beste edozein baliabide teknikori buruzko copyright-a eta gainerako identifikazio-datuak ezabatzea, manipulatzea edo aldatzea.Erabiltzaileak ezin izango ditu edukiak lortu, ezta lortzen saiatu ere, horretarako, kasuan kasu, edukiak dauden web-orrietan edo, oro har, Interneten horretarako erabili ohi diren webguneetan eskura jarri zaizkion edo horretarako adierazi zaizkion bitartekoak edo prozedurak ez diren beste batzuk erabiliz, baldin eta eka.partidocarlista.org eta/edo edukiak kaltetzeko edo erabilezin bihurtzeko arriskurik ez badago.

JABETZA INTELEKTUALA

eka.partidocarlista.org webgunean agertzen diren edozein motatako marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri guztiak Euskal Herriko Karlista Alderdiak edo, hala badagokio, horien jabeenak dira, eta ezin da ulertu Atarira eta/edo Edukietara sartzeak Erabiltzaileari marka, izen komertzial eta/edo zeinu bereizgarri horien gaineko eskubiderik ematen dionik, eta ezin da ulertu Erabiltzaileari utzita daudenik.

Eduki horien gainean dauden edo egon daitezkeen ustiapen-eskubideetako bat ere. Era berean, Edukiak Euskal Herriko Karlista Alderdiaren jabetza intelektuala dira, edo, hala badagokio, hirugarrenena, eta, beraz, Jabetza Intelektualaren eskubideak Euskal Herriko Karlista Alderdiaren edo horiek erabiltzeko baimena eman duten hirugarrenen titulartasunpekoak dira, eta horiei dagokie horiek ustiatzeko eskubideak esklusiboki baliatzea, edozein modutan, eta, bereziki, erreprodukziorako, banaketarako, komunikazio publikorako eta eraldaketarako eskubideak. Web honetan dagoen informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta Euskal Herriko Karlista Alderdiaren edo edukiak laga dituzten eka.partidocarlista.org ekimeneko hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialaren eskubideak urratzeak legez ezarritako erantzukizunak sorraraziko dituzte.

EKA.PARTIDOCARLISTA.ORG ERABILGARRITASUNA

Euskal Herriko Karlista Akderdiak (E.K.A.) ez du bermatzen eka.partidocarlista.org sarbidean, edukietan, etenik edo akatsik egongo ez denik, ezta hura eguneratuta egongo denik ere, nahiz eta bere ahalegin onenak egingo dituen, hala badagokio, horiek saihesteko, zuzentzeko edo eguneratzeko. Horrenbestez, Euskal Herriko Karlista Alderdiak ez du bere gain hartzen Erabiltzailearengan sortutako edozein motatako kalte edo galeren erantzukizuna, baldin eta kalte edo galera horiek telekomunikazio-sareetan akatsak edo deskonexioak eragiten badituzte eta, horien ondorioz, atariko zerbitzua eten, bertan behera utzi edo eteten bada zerbitzua ematen den bitartean edo aurretik.

Euskal Herriko Alderdi Karlistak, indarrean dagoen legerian jasotako salbuespenekin, eka.partidocarlista.org eta Edukien erabilgarritasun, jarraitutasun edo kalitate faltagatik, ERABILTZAILEAK eka.partidocarlista.org eta Edukiei egotz liezaiekeen erabilgarritasun-itxaropena ez betetzeagatik sor daitezkeen era guztietako kalte-galerengatiko edozein erantzukizun baztertzen du.

Web honetan agertzen diren hiperesteken funtzioa erabiltzaileari gaiari buruzko informazioa duten beste web batzuen berri ematea baino ez da. Hiperesteka horiek ez dira iradokizun edo gomendio.

Euskal Herriko Karlista Alderdia (E.K.A) ez da arduratzen estekatutako orrialde horien edukiez, hiperesteken funtzionamenduaz edo erabilgarritasunaz, ezta esteka horien emaitzaz ere, eta ez du bermatzen birusik edo horietan beste elementurik ez egotea, horrek sistema informatikoan (hardwarea eta softwarea), dokumentuetan edo Erabiltzailearen fitxategietan aldaketak eragin baititzake, eta horrek Erabiltzaileari eragindako edozein motatako kalteengatiko erantzukizuna baztertzen du.

eka.partidocarlista.org sartzeak ez du esan nahi Euskal Herriko Karlista Alderdiak birusik, harrik edo beste edozein elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatu behar duenik. Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, programa informatiko kaltegarriak detektatu eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea. Beraz, Euskal Herriko Karlista Alderdia ez da arduratuko eka.partidocarlista.org zerbitzua ematean gerta daitezkeen segurtasun-akatsez, ezta erabiltzailearen edo hirugarrenen sistema informatikoari (hardwarea eta softwarea) sor dakizkiokeen kalteez, bertan biltegiratutako fitxategi edo dokumentuez, webguneko zerbitzu eta edukietara konektatzeko erabilitako erabiltzailearen ordenagailuan birusak egotearen, nabigatzailearen funtzionamendu txarraren edo haren bertsio eguneratugabeak erabiltzearen ondorioz.

eka.partidocarlista.org zerbitzua eta edukiak emateak, printzipioz, iraupen mugagabea du. Euskal Herriko Karlista Alderdiak-E.K.A.k, hala ere, eka.partidocarlista.org edo/eta edozein Edukiren zerbitzua edozein unetan amaitutzat emateko edo bertan behera uzteko baimena du. Hori posible denean, Euskal Herriko Karlista Alderdiak aldez aurretik ohartaraziko du eka.partidocarlista.org.

PARTIDOCARLISTA.ORG KALITATEA

eka.partidocarlista.org bidez ematen diren informazio eta zerbitzuen ingurune dinamiko eta aldakorra dela eta, Euskal Herriko Alderdi Karlistak ahaleginik onena egiten du, baina ez du edukien egiazkotasuna, zehaztasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna eta/edo gaurkotasuna bermatzen. Atari hau osatzen duten orrietako informazioak informazio-, kontsulta-, dibulgazio- eta publizitate-izaera baino ez du. Ez dute, inola ere, konpromiso loteslerik edo kontratu-konpromisorik.

ERANTZUKIZUNA MUGATZEA

E.K.A.ren  Erabiltzaileak informazio honetan oinarrituta har ditzakeen erabakien gaineko erantzukizun oro baztertzen du, baita eka.partidocarlista.org-en dokumentu eta grafikoek izan ditzaketen akats tipografikoengatik ere. Informazioa aldian-aldian alda daiteke, edukiak zabaldu, hobetu, zuzendu edo eguneratzeagatik, aldez aurretik jakinarazi gabe.

JAKINARAZPENAK

Euskal Herriko Karlista Alderdiak Erabiltzaileari edozein bide erabiliz egiten dizkion jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkortzat joko dira ondorio guztietarako.

JURISDIKZIOA

Legezko ohar hau interpretatzeari, aplikatzeari eta betetzeari buruz sortzen diren arazo guztietarako, bai eta haren erabileraren ondorioz sor daitezkeen erreklamazioetarako ere, parte hartzen duten alderdi guztiak Nafarroako probintziako epaile eta auzitegien mende jartzen dira, eta espresuki uko egiten diote legokiekeen beste edozein foruri.

APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Espainiako indarreko araudiak arautzen du lege-ohar hau.